Bistro Foodoo, Nile House RCP /
foto: Karolína Némethová