Poměrně klidná bytost /
Comparatively Peaceful Existence